Betöltés...

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházperének kilencéves története

Dr. Szatmáry Ferenc

Ár: 2.000 Ft

Raktáron

Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad
Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad
145 x 205 mm, fűzött, 102 oldal
Kiadás éve: 2012
Sorozat: Partiumi füzetek
ISBN: 978-606-8307-35-0

Mielőtt egyházkerületünk székházának kilencéves peréről beszélhetnénk, elkerülhetetlennek tartom legalább nagyvonalakban felvázolni, hogy maga a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, mint intézmény, mikor és milyen körülmények között jött létre - hiszen gyülekezeteink évszázadokon át a Debrecenben székelő Tiszántúli Református Egyházkerület alkotó részei voltak. Talán legjellemzőbben Áprily Lajos költőnk a Tetőn című versének kezdősoraival határozza meg az időpontot, anélkül, hogy évszámot használt volna: "Ősz nem sodort még annyi árva lombot, annyi riadt szót, minden összeomlott." Világos, hogy szeretett költőnk idézett soraiban az első véres pokol drámai következményeire utal, melyek mérhetetlen fájdalmat és bánatot zúdítottak reánk, amikor is Európa részei, s főként a mi világunk traverzei omlottak össze, olyannyira, hogy hosszú időn át csak dermedten néztünk egymásra, némultan, bambán, azt érezve, hogy tenni kellene valamit - de mit? - nem tudtuk. Aztán lassan mégis derengeni kezdett. Újra megpendíteni a bénult akarat húrjait, megmozdítani a gondolat gépezetét és elindulni azon az úton, amelyen megtaláltuk önmagunkat. Erre a titáni munkára biztatta Kós Károly bánffyhunyadi hallgatóságát azzal a történelmi beszédével, amelyben felvázolta további feladatunkat: szívósan dolgozni és úgy élni, mint a tartóoszlopok összeomlása előtt - hittel, szeretettel és reménységgel a lelkünkben. 

A Partiumi füzetek sorozat célja a helytörténeti kutatásban fellelhető hatalmas fehér foltok eltüntetése, műemlékeink megismerése és védelme. A szerkesztők szem előtt tartják, hogy a kistelepülések jó ismerői állítsák össze az anyagot, azok, akik belülről ismerik a vidéket, ott élnek, szívügyük megismerni saját történelmüket, szokásaikat, s össze is gyűjtötték ezeket az adatokat. Ugyanakkor kritériummá vált a levéltári anyagok felhasználása. A sorozat szerkesztője Dukrét Géza, korrektora Mihálka Magdolna.Részletes keresés