Betöltés...

A kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszere

Vámszer Márta

Ár: 1.500 Ft

Raktáron

Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár
120 x 190 mm, fűzött, 198 oldal
Kiadás éve: 1972

Antikvár könyv

A kalotaszegi nyelvjárás igealakjairól szóló monográfiám eredetileg doktori értekezésnek készült, és megvédésére 1963-ban került sor. Ebben az első változatában 341 gépelt lapnyi terjedelmű volt; ehhez csatlakozott még egy 235 lapos adattár. Az adattár 75 ige paradigmáit és példamondatait tartalmazta, tehát már ez is válogatás volt a gyűjtés során kikérdezett 120 igéhez viszonyítva. Ennek az adattárnak a közléséről eleve le kellett mondanom, de lényeges rövidítéseket végeztem magának a dolgozatnak a szövegén is. A kiadásra került változat így az eredeti dolgozatnak lerövidített, tömörített formája, amely a legfontosabb eredmények összefoglalására törekszik, és ugyanakkor lemond sok részletkérdés bemutatásáról, valamint a különböző jelenségek tárgyalása rendjén a más nyelvjárások felé való kitekintésről. A szükségszerű tömörítés ellenére fenntartottam azt a célkitűzésemet, hogy a  kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszerét a maga egészében mutassam be, tehát a teljesség igényének, amelyről a bevezetőben részletesebben szólok, az adott keretek között is eleget tettem. Nyitva maradó kérdés - és egyben csábítóan szép feladat - több más nyelv-járás igeragozási rendszeréről szóló hasonló monográfia alapján a nyelvjárásközi összehasonlító vizsgálatokat elvégezni. Részletes keresés