Betöltés...

A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere

B. Gergely Piroska

Ár: 1.800 Ft

Raktáron

Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár
120 x 190 mm, fűzött, 261 oldal
Kiadás éve: 1977

Antikvár könyv

Kalotaszeg kutatásának szép hagyományai és gazdag eredményei vannak a hazai magyar nyelvtudományban. Több mint három évtizede fordul megszakítatlanul a kutatók egész sorának érdeklődése e népművészeti, néprajzi értékekben ritka gazdaságú tájegység nyelvi kincsei felé.

Hagyomány folytatásához szegődtem tehát, amikor doktori értekezésem tárgyául Kalotaszeg mai személyneveinek tanulmányozását választottam. De vonzott a feIadat időszerűsége is. A mai és különösképpen a népi környezetben élő mai személynévanyag összegyűjtése és feldolgozása sürgető és különlegesen tanulságos feladat a névtudomány soron levő tennivalói között. A névállomány és a névadási szokások ugyanis főleg falvakon a társadalmi fejlődés, a falusi életforma megváltozása folytán szinte teljes átalakulásban, kicserélődésben vannak. Egyrészt tehát a névadási hagyományok megörökítése, másrészt az az alkalom, melyet a változások fokozott üteme a névélet törvényszerűségeinek megfigyelésére kínál, a mai névrendszer vizsgálatát nemcsak sürgősen elvégezendő, de csábítóan érdekes feladattá is avatja. Ugyancsak időszerűnek látszik rátérni az összefüggő nagyobb területek névállományának feltárására. Hiszen a magyar névkincs összefoglaló áttekintéséhez csak az egyes nyelvjárási, néprajzi egységek névanyagának tanulmányozásán át juthatunk el. Ugyanakkor tanulságokban is gazdagabb eredményeket, biztosabb talajon nyugvó általánosításokat lehet várni egy nagyobb terület több ezer nevet felölelő anyagától. Sőt a személynévrendszer bizonyos sajátságai, belső összefüggései csakis nagyobb névanyagon mutatkoznak meg és bizonyulnak a névélet fontos, általános érvényű jellemzőinek.

Ilyen indíttatásból gyűjtöttem össze Kalotaszeg egész magyar személynévanyagát. A gyűjtés során olyan gazdag és oly színes névkincs tárult fel, amely nemcsak megfelelt a várakozásnak, hanem az anyag várható gazdagságát illető elképzeléseimet messze túlszárnyalta.  Minthogy Kalotaszeg személynevei közül vitathatatlanul a ragadványnevek nyújtják a leggazdagabb és legszínesebb anyagot, és mert rendszertani összefüggésük miatt vizsgálatuk szorosan fűződik a családnevekhez, behatóan e két névfajta vizsgálatát végeztem el. Együttes közlésük azonban terjedelmi okokból sem lehetséges, másrészt a mai családnevek feldolgozását szándékomban van a történeti névanyag tanulságaival kiegészíteni. A kalotaszegi ragadványnevek bemutatása tehát - természetesen a többi névfajtával való összefüggéseiben - most önálló monográfiaként és lényegesen tömörített változatban kerül az olvasó elé. Részletes keresés