Betöltés...

A jugoszláviai magyar irodalom 1994. évi bibliográfiája

Csapó Julianna

Ár: 500 Ft

Raktáron

Forum Könyvkiadó, Újvidék
165 x 240 mm, fűzött, 128 oldal
Kiadás éve: 1998
Sorozat: Bibliográfiai Füzetek
ISBN: 86-323-0478-X

A jugoszláviai magyar irodalom 1994. évi bibliográfiája 27 lap, folyóirat, évkönyv, naptár, melléklet anyagát és a tárgyévben megjelent könyvek bibliográfiai leírását tartalmazza. A bibliográfia anyagának közlésében (a magyar irodalomtörténeti bibliográfiák hagyományának megfelelően) követi az előző évek tematikus, tárgykörök szerinti felosztását. A cikkek és könyvek bibliográfiai leírása az ISBD nemzetközi szabvány szerint készült. Az évszám és az évfolyam a szerkezeti egyszerűsítés és ésszerűsítés következményeként a feldolgozott lapok és folyóiratok jegyzékében van feltüntetve.

A közlemények terjedelme, műfaja az anyag tárgykörök szerinti felosztása miatt másodIagos jelentőségű. A nagyobb fejezetek - az áttekinthetőség kedvéért - kisebb tematikai egységekre oszlanak. A fejezetek anyagközlése időrendi, s ahol lehetséges, a betűrendet követi. A tematikai egységeken belül a könyvek kerülnek első helyre. Ha a kiadvány nem a tárgyévben jelent meg, akkor nincs tételszáma, és rövidített leírást kapott. A könyvleírást követő közlemények mindig a megfelelő könyvre vonatkoznak. Az alfejezeteken belül elkülönülő tartalmi részeket * választja el. Ha egy-egy cikk több helyen is megjelent, csak az első megjelenési hely kapott tételszámot. az egyéb megjelenési adatokra a bibliográfiai egységen belül található utalás. Ahol szükséges volt, a tételek annotáltak. Ha a közleménynek idegen nyelvű összefoglalója van, a megjegyzés rovat azt is közli. A névmutató a tételek teljes névanyagát tartalmazza.

 Részletes keresés