Betöltés...

A jog erejével

Gaucsík István

A jog erejével

A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése 1918-1938


Ár: 3.390 Ft

Raktáron

Kalligram, Pozsony
165 x 240 mm, fűzött, 516 oldal
Kiadás éve: 2008
ISBN: 97880810010781

Ez a fontos dokumentumgyűjtemény, mely a kisebbségi gazdasági érdekvédelmet felvállaló szlovákiai magyar szervezetekkel foglalkozik, nemcsak hiánypótló, de szemléletformáló munka is lehet. Gaucsík István a legfontosabb elméleti kérdésekkel és a szervezetek történeti fejlődésével, illetve a hálózatteremtés kérdéseivel terjedelmes bevezető tanulmányban foglalkozik. A kötet olyan dokumentumokat, tanulmányokat, beszámolókat és értékeléseket tartalmaz, amelyek az eddigi történészi érdeklődés perifériáján mozogtak, mindemellett a szlovákiai magyar kisebbség történetében megkerülhetetlenek. Az összeállító túllép az egyoldalú sérelemtörténeten - miközben nem szépíti a történteket -, hiszen az intézményépítést kutatja. Megközelítésében külön hangsúlyt kap a hatalmi szándékok, a gazdasági szféra és a politikum kapcsolatrendszere, a foglalkozási rétegek önszerveződése és az autonómiával bíró közösségi formák vizsgálata. Újdonsága, hogy a szlovákiai magyar gazdasági szervezetek impériumváltás előtti és utáni fejlődésképét is bemutatja, rámutat integráltságuk viszonyrendszerére, az államgazdaságban betöltött szerepükre, miközben a magyar kisebbségtörténeti kutatások politikaközpontúságát kerülve a gazdasági alrendszer saját játékszabályait helyezi előtérbe.Részletes keresés