Betöltés...

A honfoglaló magyar nemzet lovairól

Besskó József

Craniometriai tanulmány


Ár: 2.900 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 190 oldal
Kiadás éve: 2017

Hasonmás kiadás: "Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai részvény-társaság nyomása - 1906, Budapest

„A mult század utolsó tízéveiben mozgalom indult meg az egész művelt világon azzal a czéllal, hogy az ősi népektől fönnmaradt emlékekből, elenyészett hatalmuknak, megsemmisült alkotásaiknak ásatag romjaiból fölépíttessék kulturájuknak a mienkéhez képest talán primitiv, mégis csodálatot keltő hatalmas épülete. A mozgalom hazánkban a legkiválóbb búvárok körében talált követőkre. Világhírű tudósainknak egy emberöltőre terjedő munkássága emelte ki az ezeréves homályból azokat a kérdéseket, a melyek nemzetünk ősi műveltségére és szorosan fajunkra vonatkoznak. E munkához kívánok csatlakozni én is a honfoglalás korában élt magyar lovak maradványainak tudományos búvárlatával. Ma már alig van művelt nemzet, a mely az ősei birtokában volt lovak tudományos vizsgálatát nélkülözné és kétségtelen, hogy annak megejtése hazai tudományosságunknak is egyik hézagát van hivatva pótolni. Jelen közleményem első sorban a szakemberek számára készült és különösen az ősi magyar lovak koponyaalakulásával foglalkozik. Hogy ezzel kapcsolatban miért bocsátkoztam egyes methodikai kérdések behatóbb tárgyalásába, az minden craniologus előtt, mint a ki a craniometriai problema megoldásának kimondhatatlan nehézségeit és a szigorú tudományos módszer nagy fontosságát ismeri, önként érthető.”Részletes keresés