Betöltés...

A Határontúli Magyar Könyvkiadás Érdekvédelmi Fórumának nyilatkozata

Dátum: 2012.11.05

A határontúli magyar könyvkiadás az összmagyar kultúra igen fontos eleme, megvalósítói, a könyvkiadók az anyanyelvi kultúra és tudomány kiemelten fontos intézményei.

A határontúli magyar könyvkiadás, az írott kultúra az utóbbi időben válságba került. Évről évre egyre kevesebb határontúli szerző jelenik meg, tovább romlott az értékesítés helyzete és lehetősége a könyvpiacon, ami könyveink piaci jelenlétének beszűkülését s kiadóink ellehetetlenülését eredményezi. Úgy véljük, hogy a határontúli könyvkiadásnak s ebből következőleg az anyaországi támogatásoknak is szem előtt kellene tartaniuk azt a célt, hogy a kevésbé piacorientált, de a magyar nemzeti kultúra számára fontos művek is megjelenhessenek, s azok a magyar könyvtárakba és az olvasóhoz eljutva nemzeti kinccsé válhassanak. Ez a határontúli kiadói műhelyek szempontjából is igen fontos, mert teret biztosít az alkotó értelmiség számára, amely meghatározó tényezője a kárpát-medencei magyar közösségek magmaradásának. Hitünk szerint egy nemzeti közösségnek akkor van jövője, ha van saját alkotóértelmisége.

A határontúli könyvek kiadása - legyenek bár szépirodalmi, művelődéstörténeti, irodalomtudományi, néprajzi, egyházi, művészeti vagy ismeretterjesztő kiadványok - megfelelő támogatás nélkül zömében veszteséges vállalkozás. Egy-egy könyv a ráeső esetleges támogatással is legfeljebb nullszaldós lehet, így eleve nem nyújthat biztos megélhetési lehetőséget a határontúli könyvkiadásban dolgozók számára. Ezért manapság többnyire azok művelik ezt a fajta tevékenységet, akik erre elhivatottságot éreznek. Ha nem történik változás ezen a téren, nem lesz utánpótlás, s ennek következményeként megszűnhet a kárpát-medencei magyar könyvkiadás.

A Határontúli Magyar Könyvkiadás Érdekvédelmi Fóruma azzal a céllal alakult, hogy a határon túli könyvkiadás megmaradása érdekében megpróbáljon ezen a helyzeten változtatni, hogy az értelmiség továbbra is kiadói lehetőséghez jusson a szülőföldjén, az anyaország határain túl is. Ezért olyan támogatásrendszer kidolgozását szorgalmazzuk, amely az egyes országok magyar közösségeinek viszonyait és lehetőségeit figyelembe véve lehetővé teszi, hogy a határontúli könyvkiadás intézményrendszere hosszú távon is életben maradhasson.

Ebből a célból a Határontúli Magyar Könyvkiadás Érdekvédelmi Fóruma javasolja a magyar kormányzati szervek felé, hogy az egyes régiók adottságait és sajátságait figyelembe vevő kritériumrendszer alapján hozzon létre egy akkreditációs rendszert, amelynek működésére és felépítésére a Fórum szívesen tesz javaslatot. Fontosnak tartjuk, hogy minden határontúli magyar lakta régiót - az erdélyit, a felvidékit, a kárpátaljait, a horvátországit, a muravidékit, a vajdaságit - sajátosságai arányában támogasson.

A Határontúli Magyar Könyvkiadás Érdekvédelmi Fóruma azzal a kéréssel fordul a magyar kormányzati szervek felé, hogy az akkreditációs rendszernek megfelelően a könyvkiadás számára biztosítson intézményi támogatást a működési költségekre, amelyet három évre szólóan ítéljen meg.

Az NKA az akkreditációs rendszerbe tartozó kiadók számára ugyancsak három éves időszakra meghívásos alapon programpályázatot hirdessen meg.

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a határon túli magyar könyvkiadás teljes körű kínálatának bemutatására, népszerűsítésére, anyaországi forgalmazására, az olvasókhoz való eljuttatására hirdessen meg pályázatot az anyaországi könyvterjesztők számára.

Továbbá kérjük a korábban kipróbált könyvtárállomány-fejlesztési program folytatását, mert fontosnak tartjuk, hogy a határontúli könyvtermés eljusson az anyaországi közgyűjteményekbe, és az anyaországi és a kárpát-medencei magyar kiadványok eljussanak a határontúli könyvtárakba, biztosítva ezáltal a magyar közösségek szellemi termékeinek körfogását.

A Határontúli Magyar Könyvkiadás Érdekvédelmi Fóruma nyitott minden kárpát-medencei könyvkiadó és könyvkiadással foglalkozó intézmény felé, és együttműködési készségét nyilvánítja ki minden olyan szakmai és közéleti fórummal, amely az összkárpát-medencei magyar kultúra megmaradása és gazdagítása érdekében munkálkodik.

Dunaszerdahelyen, 2012. október 19-én a Határontúli Magyar Könyvkiadás Érdekvédelmi Fórumának alakuló ülésén

Káli Király István, Erdély

Hodossy Gyula, Felvidék

Kriják Krisztína, Horvátország

Dupka György, Kárpátalja

Bence Lajos, Muravidék

Sági Varga Kinga, Vajdaság

Beszédes István, Vajdaság

 Részletes keresés