Betöltés...

A háborús bűnösség terhe

Bozóki Antal

Eltörölték, megszüntették? Események, nyilatkozatok, írások és dokumentumok


Ár: 2.900 Ft

Raktáron

Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, Budapest
165 x 230 mm, fűzött, 262 oldal
Kiadás éve: 2017
ISBN: 978-615-80348-5-2

Becsüljük meg a helyzetjelentéseket. A helyzetjelentések olyanok, mint a tovatűnt időkről tudósító, nélkülözhetetlen, ma már klasszikus krónikák: részletes és döntő, ha nem éppen életfontosságú beszámolók, amelyekből a történtek nemcsak megtudhatók, de meg is érthetők, fel is dolgozhatók és talán legfőképpen - tovább is gondolhatók. És leginkább: cselekvésre, védelemre ösztönzők. A helyzetjelentések: gyötrelmesen nehéz csaták és kemény ütközetekben megvívott, hősies győzelmek rekvizitumai. Küzdelmek és kínok lábaink elé helyezett, dicsőséges és ezért halhatatlan áldozat-koszorúi. Olyan dokumentumok, amelyek nemcsak bizonyítékok, de súlyosan megindokolt (viszont)vádak is. Önvédelmi fegyverek, egytől-egyig. Várakat visszafoglaló nehéztüzérségi lövegek, alattomos, lesipuskás támadásokat visszaverő rakéta-csapások. Becsüljük a helyzetjelentéseket.

Bozóki Antal helyzetjelentései úgy sorjáznak egymás után, akár a gránát-sorozatvetők. A magyar közösség Szerbiában, a Jog a szülőföldhöz, A délvidéki/vajdasági magyarság helyzete és jogai és a többi: egytől-egyig szomorú és egyben vérlázító körkép-összefoglaló egy helyzetről, amely minden csalfa látszat, balkáni ügyeskedés és változatos formákban alkalmazott szélhámoskodás-sor ellenére nem nagyon akar változni. Akárcsak a váltig alkalmazott szörnyű billog, a legmegalázóbb és legfelháborítóbb címke: a kollektív bűnösség, a „bűnös,", "fasiszta" nép és nemzet bélyege. Benes, volt cseh elnök nevéhez kötik még a tájékozottabbak is ezt a ritka gonosz rágalmi technikát - holott másfelé is jócskán lehetne kereskedni az igazi vétkeseket illetően... Miként azon az ingoványos, szörnyű harctéri terepen is, amely Bozóki e legújabb kötetéből elénk tárul: hogyan, miként mismásolják el a rehabilitációkat, a jóvátételt mindazok, akiknek ez lenne a dolga, micsoda elképesztő hercehurca, félelmetes szintű és intenzitású időhúzás folyik hosszú évek óta ezekben az ügyekben. És az áldozatok, természetesen, szinte már kis sem kell mondani, le sem kell írni: többnyire, legnagyobb részben magyarok. Bozóki minderről tudósít. Jelent. Helyzetet ismertet. Becsüljük meg a helyzetjelentéseket. Domonkos LászlóRészletes keresés