Betöltés...

A győri székesegyház története

Bedy Vince

Győregyházmegye multjából I. szám


Ár: 3.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 172 oldal
Kiadás éve: 2012

Hasonmás kiadás - Győr, 1936.

„A Szent István király alapította győri püspökség hatalmas földterületet foglalt magában. A századok folyamán nagy történeti események játszódtak le ezen az őskultúra emlékeiben gazdag határterületen. Itt érintkezett a Kelet a Nyugattal, a keletrómai császárság a keresztény szellemben új életre támasztott római szent birodalommal. Az őslakók és a később betelepülő néptöredékek laza rétegeiből a maga erejével egységes országot alakított az államalkotó magyarság, mely meg akarta oltalmazni a maga állami életének függetlenségét mindkét világhatalom ellenében. Ez a nagy vállalkozás a fegyveres mérkőzések tépett földjévé tette ezt a területet, mely korán megismerte a testvérharcok pusztító orkánját is. Az egymástírtó keresztények küzdelmei után végigsepert rajta a tatárdulás, majd szinte lakatlan földdé tette a törökhódítás.” (…)

„Ez általános dolgok előrebocsátása után jelzem, hogy első kis monográfiánkul a győri székesegyház, mint minden templomunk és egész egyházmegyénk édesanyjának történetét választottuk ki, a megyéspüspök úr akarata szerint is. Szólunk a székesegyházzal kapcsolatos kápolnákról és oltárjavadalmakról is. Sok tekintetben csak holt történeti emlékeket elevenítünk fel ez utóbbiakban, melyeknek ma gyakorlati értékük nincs, de a régi, vallásos, istenes lelkek alapításait látjuk meg bennük, melyek ránk nézve is példaadók és egyúttal alkotó elemei a magyar művelődéstörténetnek is.  A székesegyház művészi leírását Somogyi Antal dr. hittudományi főiskolai tanár vállalta el, aki tudásával ma már országos elismerést vívott ki.

Ahol hézagos lesz munkánk, ott olvasóink jóakarata töltse ki a hiányokat.”

 Győr, 1936. július hó.

Bedy Vince dr.Részletes keresés