Betöltés...

A gyergyószentmiklósi közbirtokosság története

Garda Dezső

Ár: 5.900 Ft

Raktáron

F&F International Kiadó, Gyergyószentmiklós
180 x 240 mm, kötött, 908 oldal
Kiadás éve: 2017
Illusztrátor: Ferencz Zoltán
ISBN: 978-606-8352-96-1

Alulírott Pál-Antal Sándor akadémikus, mielőtt röviden véleményezném dr. Garda Dezsőnek a GyergyószentmikIósi Közbirtokosság történetér tartalmazó kéziratát, megemlítem, hogy jól ismerem az ő tudományos tevékenységet, a székelység múltjának a kutatása terén kifejtett erőfeszítései révén elért eredményeit. E téren csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy számtalan könyve és egyéb írása révén elévülhetetlen érdemeket szerzett történelmünk már jórészt feledésbe merült mozzanatainak feltárása terén.

Utóbb a Gyergyószentmiklósi Közbirtokosság történetér tartalmazó kéziratát volt alkalmam átnézni. Szívesen tettem ezt, mert érdekelt a kérdés, hiszen én is foglalkoztam közbirtokosság-történeti kérdésekkel (főként a csíkmadarasival). A szerző ezzel a munkájával egy rendkívüli feladatra vállalkozott: feltárni az egyik legnagyobb székely közbirtokosság viharvert múltját, végig vezetni az olvasót ezen intézménynek és ezen belül gyergyószentmikIósi székely közösségnek a fennmaradásáért kifejtett tevékenységén.

Dr. Garda Dezső több évi kutatásainak az eredménye ez az igen alapos közbirtokosság- történet. Tulajdonképpen ez az első ilyen írás a maga nemében, hiszen egy ilyen alapos közbirtokosság történetet még nem írtak, sem a múltban, sem újabban. A kötetben tárgyalt kérdéseket, az eseményeket és a tényeket fejezetekre tagoltam ismerteti, amelyeket összegzések teszik még áttekinthetőbbé. Meggyőződésem, hogy a kérdésre vonatkozó forrásokat alaposan kimerítette, és felhasznált minden olyan információt, ami ezzel kapcsolatosan fennmaradt, amit a lábjegyzetekben és a könyvészeti lajstromban feltüntetett tekintélyes levéltári forrás- és könyvészetidézés is bizonyít.

Dr. Garda Dezső munkája nemcsak tényismertető. hanem rávilágít egy napjainkban is aktuális, rendkívül fontos kérdésre, vidéki közösségeink létfenntartásáért folytatott küzdelmeinek az ügyére. A közbirtokosság múltjának a megismerése révén nemcsak történelmi ismereteinket gyarapítjuk, hanem tapasztalatot, erőt és dokumentációt is meríthetünk a mindennapi küzdelemhez. Múltja ismerete nélkül ez a közbirtokosság is gyökértelenné válna, ami a reménytelenség útját tárná elénk.

Marosvásárhely. 2016. március 7-én.

Dr. Pál-Antal Sándor

 Részletes keresés