Betöltés...

A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története 1520-1740.

Mikulik József (írta) - Kovács Sándor (szerk.)

Ár: 3.200 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 160 oldal
Kiadás éve: 2013

Hasonmás kiadás- Pozsony: Wigand, 1917. - (Magyar protestáns történelmi emlékek)

„A harminc év előtt elhúnyt szép reményű történetíró, Mikulik József egyik hátrahagyott értékes munkáját bocsátjuk e füzetben a közönség elé. A hála is ösztönzött rá, mert sokat tanultam e munkából, a kegyelet is, hogy ez igazi tehetség emlékét felújítsam körünkben. De aki gondosan átolvassa, meggyőződik róla, hogy egyháztörténetirásunk hasznos és termékenyítő anyaggal gazdagodik a közzététel révén. Mikulik munkájára bold. történetírónk, Acsády Ignác hívta fel figyelmemet. Azok a részletek, a melyeket a szerző rokona, Dr. Szlávik Mátyás közzé tett egyes egyházi lapokban, fokozták a bennem támadt érdeklődést. Midőn a mű kéziratához hozzá jutottam, megérlelődött bennem a szándék, hogy közre bocsátom. Első izben a Theol. Szaklapban évekre szóló folytatásokban jelent meg; de mert a Szaklap közönsége aránylag nem nagy, a munka pedig joggal számot tart minden történetkedvelő érdeklődésére, önállóan is a közönség elé kerül. A munkát az eredeti kézirat szerint adom, minden átdolgozás és kihagyás nélkül. Kétségtelen, hogy Mikulik kora óta történelmi stilusunk sokat fejlődött s néki saját korában sem az előadás formájában rejlett igazi ereje. Nem bántottam az általános történelmi áttekintéseket sem, a melyek voltakép nem tartoznak a mű gerincéhez, mert Mikulikot egész történetirói egyéniségében akartam bemutatni.”Részletes keresés