Betöltés...

A Felvidék krónikása

Makkai Béla (szerk.)

Tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszteletére


Ár: 3.990 Ft

Raktáron

L'Harmattan Kiadó, Budapest
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
165 x 230 mm, kötött, 380 oldal
Kiadás éve: 2015
Sorozat: Károli Könyvek - Tanulmánykötet
ISBN: 978-963-414-054-2

Popély ​Gyula történészi világképét nagymértékben meghatározza a Beneš-dekrétumokkal fémjelzett kisebbségi sors. Mint ismeretes, a rendszerváltás időszakában a kétnyelvű bizonyítványokért folytatott küzdelmek főszereplőjeként kényszerpályára szorították.

A Károli Gáspár Református Egyetemen tudott újat kezdeni, ahol a professzori talár mellett egy ideig a rektor-helyettesi láncot is viselte. Ugyanakkor szülőföldjén segítette a Selye János Egyetem akkreditációját. Ekkoriban születtek fajsúlyos Felvidék-monográfiai. Ám minthogy - a rá jellemző következetes szókimondással - jogsértőnek mutatta ki az addig szinte megfellebbezhetetlenül „demokratikusnak” tartott Csehszlovákia kisebbségpolitikáját, ezzel a szocialista korszak igazodó, a nemzeti sorskérdésekkel és érdekekkel szemben szinte immunis történészi magatartásra is rávilágított. A politikai túlpartról érkező bírálatokat jórészt ez az erkölcsi szembesítés váltotta ki. A kisebbségi történész azonban kénytelen a sine ira et studio elvét megfogalmazó Tacitusnak egy másik tételéhez is tartania magát: „Azokat gyűlölik, akiknek ártottak.” Azaz önvédelmi - és nem sérelmi -aspektusból tovább írni a felvidéki magyarság XX. századi történetét.

Ez előtt az életre szóló, megkerülhetetlen vállalkozás előtt tisztelegnek a kötet szerzői - a szakmai palettának szinte minden árnyalatát reprezentálva. Ami azt példázza, hogy - megalapozott érvek bázisán - a múlt birtoklásáért zajló küzdelemben is van mód hiteles és méltányos múlt-értelmezések kiérlelésére. Akár világnézeti és etnikai határoktól függetlenül.

TARTALOM

1. NEMZETI TÉR - TÖRÉSVONALAKKAL

TÓTH ÁRPÁD: Iskolarendszer és városhálózat a késő rendi társadalomban.

A pozsonyi tankerület diáksága a 19. század első felében           

BALATON PETRA: Régiófejlesztés: egy elfeledett állami hivatal nyomában

- az agrártárca nagyváradi miniszteri kirendeltsége (1913-1919)

RAFFAY ERNŐ: Goga Octavian a magyar kultúra nemzeti karakterének

sorvadásáról és ennek okairól

MAKKAl BÉLA: Regáti magyar ösztöndíjasok "elitképzése" az anyaországban

az első világháború előestéjén

KOVÁCS DÁVID: "A nemzeti függetlenség igazi harcosai" A KMP nemzeti

retorikájának háttere

POPÉLY ÁRPÁD: A szlovák országgyűlés megválasztása

és az Egyesült Magyar Párt

IZSÁK LAJOS: A magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezmény (1946: xv. tc.)

becikkelyezése

VADKERTY KATALIN: Németek és magyarok Pozsonyban 1945-1948 között

II. SORS ÉS SZEREP

SÁRKÖZY MIKLÓS: Felvidék és Erdély között: Vámbéry Ármin és az erdélyi

Rhédey-kripta felújítása egy új dokumentumcsoport fényében

ORDASI ÁGNES: Fiume megmentője. Költő vagy hadvezér? (Lucy Hughes-Hallett:

The Pike: Gabriele D'Annunzio Poet, Seducer & Preacher of War. London,

Fourth Estate, 2013.)

GULYÁS LÁSZLÓ: Az első csehszlovák köztársaság "örökös külügyminisztere".

Edvard Beneš  két világháború közötti tevékenysége

MOLNÁR IMRE: Esterházy János élete lengyel kapcsolatainak tükrében

GALO VILMOS: "Jézus Krisztus együgyű szolgája" Tóth Kálmán református

lelkész élete és munkássága (1904-1956)

BOTLIK JÓZSEF: Az első bécsi döntés méltányossága. Az Országház felvidéki

magyar képviselői

VINCZE GÁBOR: Egy jogi-politikai "állatorvosi ló" - a Fülöp Imre elleni népbírósági eljárás (1945-1950)

III. RIDEG HÁBORÚ

HERMANN RÓBERT: Bartha József őrmester és a Simonyi-szabadcsapat

SZARKA LÁSZLÓ: A nacionalizmusok funkcióváltása. Adalékok

Kelet-Közép-Európa első világháborús nemzeti emlékezetének értelmezéséhez

BOGNÁR ZALÁN: A Felvidék legnagyobb hadifogoly tábora az egykori

koronázó városban - Pozsony, 1945

SZAKÁLY SÁNDOR: Tábornok a Felvidékről. Vitéz Náday István vezérezredes

(1888-1954)

GECSÉNYI LATOS: Magyarország és Ausztria a hidegháború jégkorszakában

(1948-1954)

ARDAY LAJOS: Ukrajna - történelem, etnikum, identitás, (geo)politika                

VAJDA BARNABÁS: A hidegháború régi és új paradigmái

 Részletes keresés