Betöltés...

A délmagyarországi bolgárok ethnologiai magánrajza

Czirbusz Géza

Ár: 2.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 172 oldal
Kiadás éve: 2012

Hasonmás kiadás - Temesvárott : nyomatott a Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomdában, 1882.

Czirbusz Géza piarista szerzetes és egyetemi tanár 1886-ban szerzett doktorátust a jelen kötet egy későbbi átdolgozásával, s megválasztották munkája elismeréséül a budapesti Néprajzi Társaság bolgár szakosztályának elnökévé is. 

Midőn a Temesvárott székelő délmagyarországi természettudományi Társulat bizalma a titkári teendőket ruházta reám: czélul tűztem ki magamnak, hogy e Társulat működését nemcsak a szorosan vett természettudományi, hanem az eddig még munkálatlan délmagyarországi néprajz felé is tereljem, mert Délmagyarország a mily gazdag földrajzi, physiographiai formákban, oly változatos néptörzseiben is. Három év leperdült, vele munkásságom kimért cyclusa. Ez idő alatt folyt az adatgyűjtés. De napról-napra arról kellett meggyőződnöm, hogy itt lenn annyi a végezni, kutatni való, miszerint három év Délmagyarország valamennyi néptörzseinek alapos tanulmányozásához vajmi csekély idő! Szükebbre szabtam tehát egyelőre tevékenységemet, a legkisebb néptörzset, a bolgárt szemeltem ki és legalább annak magánrajzát adom e kis könyvben, nehogy Társulatunkra is fogják azt a sokszor emlegetett vádat, hogy csak eszméket tud hangoztatni, tettekkel meg elő nem állhat. - Ez indoklása e rajz közrebocsátásának. Ha sikerült vele legalább részben megfelelnem kitűzött czélomnak és ha sikerül megjelenésével talán meginditanom a Délvidék néprajzának magyar nyelven való művelését – beérek vele. Óhajom: győzzön a jobb! Adjon helyt kis munkám majd jobbaknak, terjedelmesebbeknek! Temesvárott, 1882. juliusban.Cz.G.Részletes keresés