Betöltés...

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. – 2012.

Kelemen Imola (főszerk.)

Ár: 5.400 Ft

Raktáron

Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda
200 x 280 mm, fűzött, 422 oldal
Kiadás éve: 2012
Illusztrátor: A tanulmányok kivonatait fordította, ellenőrizte: Muckenhaupt Erzsébet (román), Kelemen Imola (angol)
ISBN: 1841-0197

Tartalomjegyzék:

Régészet

Botár István: A csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony plébániatemplom régészeti kutatása (2011−2012)

Tibor-Tamás Daróczi: Environmental Changes During the Holocene in Transylvania

Darvas Lóránt: Csíkszereda, Körösi Csoma Sándor utcában feltárt 14. századi lakóház kutatása

Kelemen Imola: A Csíkszereda−Körösi Csoma Sándor utca. Középkori lelőhelyen előkerült állatcsontleletek archaeozoológiai vizsgálata

Puskás József: Adatok Kovászna megye régészeti repertóriumához (II.)

Tóth Boglárka, Botár István, Grynaeus András: A csíkszentdomokosi "Mária megkoronázása" táblakép dendrokronológiai vizsgálata

Történelem

Benedek Éva: Batthyány Ignác, Erdély püspöke által kiadott oklevél restaurálása. Kolozsvár, 1797

Bicsok Zoltán: Egy tiszavirág életű próbálkozás: a Csíksomlyói Zeneintézet (1846−1848) (Forrásközlés)

Gordán Edina: Egy elveszettnek vélt nyomtatvány: Pázmány Péter könyvadománya a csíksomlyói kolostornak

Ladó Ágota: Csík vármegye új székháza

Medgyesy S. Norbert: Ismeretlen színi előadás Csíksomlyón az utolsó ítéletről − a Mundus Redargutus-dráma periochája és magyar nyelvű szakaszai (1742)

Muckenhaupt Erzsébet: Anton Koberger kiadói kötései a csíksomlyói ferencesek könyvtárának ősnyomtatvány-gyűjteményében

Szőcs János: A csíksomlyói gimnázium tabellája

Vorzsák Orsolya: Az erdélyi határőrség csíkszéki elemi iskolái (1840−1847)

Néprajz

P. Buzogány Árpád: Gyermekfolklór Kőrispatakon

Farkas Irén: A csíki főkötő vagy csepesz

Fülöp Hajnalka: A háziipari szőnyegszövés története Csíkban

Salló Szilárd: Egy csíkmadarasi család lakáskörülményei, lakásuk tárgyi ellátottságának tükrében

Természettudományok

Jánosi Csaba, Berszán József, Péter Éva: Székelyföld széndioxid gázömléseinek katasztere

Pálfalvi Pál: A Gyimesi-hágó környékének flóralistája. II. rész

Pásztohy Zoltán: A lövéte-homoródalmási "eltemetett hegyek" kérdése

Figyelő

Gyarmati Zsolt, Gecző-Dávid Biborka: A Csíki Székely Múzeum eseményei

Kádár Kincső: "Anya mondta, hogy biztos lesz foglalkozás, és itt leszel." Rövid beszámoló a Csíki Székely Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységeirőlRészletes keresés