Betöltés...

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VII. - 2011.

Kelemen Imola (főszerk.)

Ár: 5.400 Ft

Raktáron

Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda
200 x 280 mm, fűzött, 468 oldal
Kiadás éve: 2011
Fordító: A tanulmányok kivonatait fordította, ellenőrizte: Muckenhaupt Erzsébet (román), Kelemen Imola (angol)
ISBN: 1841-0197

Tartalom:

Régészet

Botár István: Falvak, szegek, tízesek. Megjegyzések Csík középkori településtörténetének kérdésköréhez

Tibor-Tamás Daróczi, Imola Kelemen: A bronze age bridle decoration from Mihăileni (Csíkszentmihály), Depr. of Ciuc

Darvas Lóránt: A csíksomlyói Salvator- és Passió-kápolnák régészeti kutatása

Gál Szilárd Sándor: A csíksomlyói Salvator-kápolna: az osszárium csontonyagának embertani elemzése

Florin Gogâltan, Lóránt Darvas, Andrea Demjén: Descoperiri aparţinând epocii bronzului la Lăzarea (jud. Harghita)

Történelem

Bicsok Zoltán: „…a csík somlyai iskoláknak igazításokra és jobbításokra …”A ferences tanintézmények építkezési munkálataira vonatkozó iratok a csíkszeredai levéltárban (1767-1839)

Csáki Árpád: Újabb adatok a csíkszeredai Mikó-vár 17. századi történetéhez

György Béla: Adalékok a két világháború közötti székely autonómia kérdéséhez

Muckenhaupt Erzsébet: 16-19. századi könyvgyűjtők kötetei a Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-gyűjteményében

Pál Judit: Az utolsó székelyföldi királybírák és az első főispánok

Róth András Lajos: A Csiki Gazda avagy, hogyan nyerjünk répaetetés mellett is kitűnő minőségű tea-vajat

Sándor-Zsigmond Ibolya: Mesterek és segédeik székelykeresztúri kisvállalkozások a 19. század második felében és a 20. század elején

Szőcs János: Domokos Pál Péter és Csutak Vilmos levelezése (1929-1936)

Néprajz

Farkas Irén: Adatok a csíki népi kovácsmesterséghez

Gál Tünde: A kolozsvár-hóstáti szüreti bál 

Kádár Kincső: Közösségi normák és egyéni hivatástudat a csíksomlyói remete életében

Kolumbán Zsuzsanna: Házasságra erőltetés és családbomlás az udvarhelyi református egyházmegyében a 19. század folyamán

Salló Szilárd: Egy csíkmadarasi bács gazdasági kapcsolathálójának vizsgálata

Műtárgy- és műemlékvédelem

Benedek Éva: Apafi Mihály fejedelem által kiadott Csíkszereda város kiváltságlevelének restaurálása

K. Juhász Andrea: Beszámoló két székely „festékes” szőnyeg konzerválásáról

Kósa Béla, Czimbalmos Attila, Demjén Andrea: Jelentés a gyergyóalfalvi plébániatemplom 2009-2011-es kutatásairól

Tornay Krisztina: A csíkmenasági szentélyboltozat női szentjeinek azonosítása

Természettudományok

György Éva, Mijea Aranka: A Csíkszereda környékén előforduló ehető gombák és azok táplálkozási-egészségvédelmi jelentőségének értékelése

Kerekes Szilárd: A csíkszentkirályi Borsáros-láp és a csíkverebesi Belső-Égés-láprét-komplexum vegetációja

Pálfalvi Pál: A gyimesi-hágó környékének flóralistája. I. rész

Szemle

Forró Albert: Aranykorszak? A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája 1965-1974

Orbán Zsolt: Egy kisebbségi magyar párt nyomában - Érdekképviselet vagy pártpolitika?

Iratok a magyar népi szövetség történetéhez 1944-1953

Róth András Lajos: Partiumiként hozzánk tartozó

Figyelő

Gyarmati Zsolt, Gecző-Dávid Bíborka: Az elmúlt év eseményei a Csíki Székely Múzeumban

Kádár Kincső: Múzeumba járni jó! Beszámoló a Csíki Székely Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységéről

Kelemen Imola: Beszámoló az angliai Sheffieldben tartott Zooarchaeológiai Rövid Kurzusról (2011. április 13-15.)Részletes keresés