Betöltés...

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve IX. - 2013.

Botár István - Muckenhaupt Erzsébet - Muckenhaupt Erzsébet - Salló Szilárd (szerk)

Ár: 5.400 Ft

Raktáron

Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda
200 x 280 mm, fűzött, 462 oldal
Kiadás éve: 2013
Fordító: A tanulmányok kivonatait fordította, ellenőrizte: Muckenhaupt Erzsébet (román), Demény Enikő (angol)
ISBN: 1841-0197

Tartalomjegyzék

Régészet

Botár István: Középkori udvarházak Csíkban I. Kutatási helyzetkép

Puskás József: Régészeti adatok Csíkkozmás történetéhez (Hargita megye)

Történelem

Balás András: Viszontagságos évek Csíkban a 16. század végén. „Ördög” Balás Mihály vezette felkelés 1599-ben

Bicsok Zoltán: „... Csik Somlyóra Praetoriális ház építendő…” Források a csíksomlyói Székház építésének (elő)történetéhez (1790-1825)

Bódán Zsolt: „Mégis igen örvendtem, amikor kedden délben Borszékre beérkeztünk”. A borszéki fürdő egy gyulai polgárlány szemével 1889-ben

Forró Albert: Egy 18. századi könyvgyűjtő asszony végrendelete

Kocsis Lajos: Az 1888-as magyar-román határrendezés Csík vármegyei hatásai

Muckenhaupt Erzsébet: Újabb ősnyomtatvány azonosítása a Csíki Székely Múzeum csomlyói ferences állományában

Pál-Antal Sándor: A székelyföldi kézműipar-történet historiográfiája

Süli Attila: Csíkszék 1848-1849-es történelmének kiadatlan forrásai

Szőcs János: A moldvai magyarok a 16. század végén és a 17. században

Tüdős S. Kinga: A székelyeknek írástudással-műveltséggel szerzett címeres levelei a 16-17. században

Művészettörténet

Szabó András: A csíkszeredai képzőművészeti élet kezdetei

Tornay Krisztina: A Csíkmenasági Szeplőtelen Fogantatás templom ikonográfiai programja. A próféták azonosítása

Néprajz

Balázs Lajos: A csíkszentdomokosi nemi kultúra és nemi erkölcs élő szókészletéről

P. Buzogány Árpád: A lakodalom régi rendje Kőrispatakon

Nagy Zsolt: A gyűjtögetéstől a nemesítésig. Népi gyümölcskultúra az egykori Csík vármegye (Al- és Felcsík, Gyergyó, Gyimes, Kászon) területén

Salló Szilárd: A juhászév szokásai

Szőcsné Gazda Enikő: Egy népművészeti felmérés tanulságai. Az 1930-60 közti csíkmenasági kutatóutak

Tódor Enikő: A lakodalmi étrend alakulása Homoródalmáson 1923 és 2013 között

Műtárgyvédelem

Benedek Éva: In omnes De arte rhetorica M. Tullii Ciceronis libros, item in eos ad C. Herennium scriptos, doctissimorum virorum commentaria (Venetiis, apud Aldi filios, 1551.) című könyv restaurálása

Szemle

Balázs Lajos: Gondolataim Kovászna és Hargita megye néprajzi és folklór kincseiről

Pál-Antal Sándor: Szentgyörgy megyéje Alcsíkban

Róth András Lajos: Mindennapi recens példákból és hiteles relatiókbólRészletes keresés