Betöltés...

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2009 I–II.

Murányi János (szerk.)

Régészet, történettudományok - Néprajz, muzeológia, természettudományok


Ár: 5.400 Ft

Raktáron

Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda
Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda
170 x 240 mm, fűzött, I. kötet: 606 oldal, II. kötet: 328 oldal
Kiadás éve: 2009
ISBN: 1841-0197

Tartalom

2009 - I. kötet

RÉGÉSZET, TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK

Régészet

FERENCZI GÉZA: Dr. S.C. et H.C. Ferenczi István (majdnem teljes) bibliográfiája (1939–2006)

KÖRÖSFŐI ZSOLT – DARVAS LÓRÁNT: Egy Kr. u. 4. századi ház feltárása Csíkszentkirályon

NYÁRÁDI ZSOLT: Középkori falvak Székelyudvarhely árnyékában

Történelem

BALÁZSI DÉNES: Szövetkezetek a Fehér-Nyikó mentén a 20. század első felében

BARTIS ERIKA: Csíkszentkirály gazdasági helyzete az újkorban (17–19. század)

BENKŐ ELEK: Nemesség és nemesi reprezentáció a középkori székelyföldön

FORRÓ ALBERT: Jelentés az 1916. évi román betörés csíkszeredai eseményeiről

PÁL-ANTAL SÁNDOR: Dr. Endes Miklós, a székely múlt kutatója

Művelődéstörténet

BERNÁD RITA MAGDOLNA: Római katolikus gyűjtőlevéltárak Hargita megyében. A Gyergyószentmiklósi és a Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltárak fondjegyzékei

HEGEDŰS ENIKŐ: Millenniumi kiállítás Gyulafehérvár, 2009. július 9 – november 29.

KURTA JÓZSEF TIBOR: A kolozsvári könyvkötőcéh 1809-es szabályzata

MEDGYESY S. NORBERT: „Pro Festo Corporis Christi” — Eucharisztia-vita (1727) és úrnapi játék Csíksomlyón

MUCKENHAUPT ERZSÉBET: A Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-a II. A 17. századi nyomtatványok katalógusa

NAGY SZILVIA: A csíksomlyói iskolai színjátszás és a korabeli iskoladráma

SZABÓ ZSUZSA: „Mária megkoronázása” a csíkszentdomokosi oltárképen

SZŐCS JÁNOS: Csíkszéki iskolamesterek, kántorok, tanítók (1571–1800) – II. rész

GYARMATI ZSOLT: A Csíki Székely Múzeum másfél esztendeje

2009 - II. kötet

NÉPRAJZ, MUZEOLÓGIA, TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

Néprajz

BÓDÁN ZSOLT: Az öngyilkossághoz kapcsolódó hiedelmek Gyimesközéplokon

GÁL TÜNDE: A kolozsvári Hóstát történeti néprajzi bemutatása a változás tükrében

SALLÓ SZILÁRD: A Csíki Székely Múzeum pásztorbotjainak mintakincse

SZIKSZAI RÓZSA-KATALIN: A kommunizmus ünnepeinek tér- és időhasználata Mezősámsondon az 1970-es és 1980-as években

Műtárgyvédelem

BENEDEK ÉVA: Novae quaedam missae, cum propriis sanctorum Regni Hungariae et sanctorum ordinis sancti patris francisci seraphici. Csíksomlyó, 1685. c. könyv restaurálása

MARA ZSUZSANNA: Háromszázéves tölgyfa tartóoszlop restaurálása a Mikó-várban

Természettudományok

ELEKES ERZSÉBET: Flóra és vegetáció Kápolnásfalu környékén

JÁNOSI CSABA – PÉTER ÉVA – BERSZÁN JÓZSEF – JÁNOSI KINCSŐ: Udvarhelyszék ásványvizei

SZENTES SAROLTA – MARA GYÖNGYVÉR: Beltéri lakókörnyezetben előforduló penészgombafajok vizsgálata néhány csíkszeredai tömbházlakásban

PATKÓ FERENC: A Hargita-hegységi xilofág (fát fogyasztó) bogarak (Insecta Coleoptera) – II. befejező rész

VOFKORI LÁSZLÓ: Székelyföld keleti átjárói és szorosai

Szemle

BOTÁR ISTVÁN: Recenzió. A Csíki-medence településtörténete a neolitikumtól a XVII. század végéig a régészeti adatok tükrében. Scientia, Kolozsvár, 2004.

BOTÁR ISTVÁN: Recenzió. Helytörténet vagy fantasy? Néhány gondolat a csíkszentmihályi pálosok, türkök és vámszedők kapcsán

VOFKORI MÁRIA: Recenzió. Városok arcai. Egy helytörténeti sorozatról

GYARMATI ZSOLT: A Csíki Székely Múzeum másfél esztendeje 2008. augusztus – 2009. decemberRészletes keresés