Betöltés...

A bőrművesség

Oktatási segédanyag CD-ROM


Ár: 5.930 Ft

Raktáron

Hagyományok Háza
Néprajzi Múzeum, Budapest
140 x 190 mm, dobozban
Kiadás éve: 2003
Sorozat: Mesterség - Hagyomány
ISBN: 963-86324-9-6

Az ipari társadalmak megjelenése előtt a bőrrel foglalkozó kézművesek tudásában, hozzáértésében sok évszázad tapasztalatai sűrűsödtek össze. Megbecsülésük az elvégzett munka gyakorlati hasznosságától, szépségétől függött. A bőrműves munkában rejlő valódi érték elsikkad, nehezen ismerhető fel -- mind a készítő, mind a vásárló számára --, ha a bőrből készült tárgyi anyagot, a velük foglalkozó mesterségeket, a felhasznált technikákat nem ismerjük eléggé.

A "Bőrműves CD-ROM" az értékközvetítést vállalja fel azzal, hogy a bőrművesek számára azon tudás legjavát adja, amellyel képesek lehetnek átlátni és megérteni a bőrmunka fejlődés- és technikatörténeti, szakmai, esztétikai vonatkozásait.

A múzeumok, - legnagyobb számban a Néprajzi Múzeum -- bőrből készült tárgyainak feldolgozásával olyan példákat szeretnénk adni a tárgyi kultúra (I.) részben, amelyek remélhetően megtermékenyítően hatnak a bőrrel foglalkozó kézművesekre. Másrészt a CD-ROM-on a bőrművesek minden olyan anyagismereti (II.) és készítéshez szükséges technikai (III.) tudást megtalálnak, amelyre munkájuk során szükségük lehet. A pontos, kidolgozott szakismeret mind a szakképzésben, mind az önálló alkotó munkában felhasználható. A bőrmunkával foglalkozó mesterségek (IV.) rövid tárgyalása, azok legfontosabb ismérvei, lényeges vonásai és a történelmi múlt egy-egy részlete rávilágít az illető szakma fejlődésére és technikai sajátságaira. Az anyag-forma-funkció, az esztétikai megjegyzések (V.) pedig szemléleti váltásra serkenthetik a mai bőrműveseket. A CD-ROM egy információs résszel (VI.) fejeződik be, amely tartalmazza a bőrművesség széleskörű bibliográfiáját.

Tartalomjegyzék

I. A bőrművesség tárgykultúrája: A tárgyak szemlélete, A honfoglaló magyarok bőrtárgyai, Nyersbőr tárgyak, Viselet, Lakhely, Közlekedés, Kézművesség, csatok, Tárolók, Halászat, vadászat, hadakozás, Hangszer, Művelődés, szabadidő, Rituális élet bőrtárgyai, ékszerek

II. Anyagtan: Alapanyag (Bőrismeret), Kellék

III. Készítéstechnika: Tervezés, Szabás, Előkészítő műveletek, Összeállítás, Száltechnikák, Szerkezeti elemek kialakítása, Díszítés, Befejező műveletek, Szerszámok

IV. Bőrrel foglalkozó mesterségek: A bőrrel foglalkozó mesterségek kialakulása, Pergamenkészítő,  Szűcs, Bőr cserzésével foglalkozó mesterségek, Bőrfeldolgozó mesterségek, Lábbeli készítők, Bőrdíszműves, Könyvkötő és tokkészítő

V. Bőrtárgyak esztétikája: A bőrtárgyak jellemző vonásai, anyag, forma (díszítés), funkció, Kiemelkedő kortárs bőrműves alkotók és munkáikRészletes keresés