Betöltés...

A békecsinálás mestersége

Major Nándor

Politikai esszék Bosznia esetéről


Ár: 500 Ft

Raktáron

Forum Könyvkiadó, Újvidék
150 x 230 mm, fűzött, 181 oldal
Kiadás éve: 1999
ISBN: 86-323-0424-0

A nemzetközi közösség már azokban a napokban is a béke teremtés szándékával lépett közbe, amikor a volt Jugoszláviában, az ország széthullásának folyamatában, köztársaságközi belháború tört ki. Az Európai Unió lord Carrington vezetésével 1991 szeptemberében Jugoszlávia-konferenciát szervezett Hágában, amely végül azoknak a köztársaságoknak a nemzetközi elismeréséhez vezetett, amelyek meghatározott kritériumoknak eleget téve függetlenségüket kérték. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Nemzetek megbízta Cyrus Vance-et, módolja ki a Horvátországban dúló háború beszüntetését, beleértve a felkelők által elfoglalt terület fegyvermentesítését, a menekültek visszajövetelét, tehát azt, hogy pacifikálással lehetővé váljon a lord Carrington vezette Jugoszlávia-konferencián békés körülmények között meglelni a térség egészére vonatkozó, univerzális politikai megoldást.

 A békecsinálás pragmatikus felfogás szerint folyt, ami azt jelenti, hogy néhány rögzített elv keretében mindig azt kell realizálni, amit épp lehetséges. Így a spontán folyamatok és az épp realizált részmegállapodások olykor olyan új helyzetet teremthetnek, amelyek következtében más részmegállapodásokat már nem lehet életre kelteni. Ezért az implementáció egészen más körülmények közé is vezethet, mint amit a béketerv előirányzott. Vajon ez a fluktuáció veszélyeztetheti-e a béke megszilárdulását? Mik a tanulságai a nyomon követett békecsinálásnak?

Erre igyekszik közvetett - s nem szájba rágott - választ adni ez a könyv. Nyomon követhető az érdekellentétek játéka, az elvetélt illúziók, az elkótyavetyélt lehetőségek, az erkölcsök és értékek hanyatlása, az emberi esendőség határtalansága. A dátumok kevés kivétellel a kéziratok közlését, néhány közöletlen írás esetében a megírás napját jelölik. A szerző a szöveg első változatát adta le a sajtónak, utána, gyakran még a megjelenés előtt, véglegesítette a szöveget. A könyvben ez a véglegesített· változat található. A szerző olykor kénytelen volt korábbi eseményekre emlékeztetni az olvasót, vagy egy-egy korábbi esemény homályban maradt vonatkozását volt kénytelen későbbi szövegekben megvilágítani, ezért egy-egy írásban ismétlések is előfordulnak. Ezeknek az ismétléseknek az utólagos kigyomlálása egy-egy írásnak a zamatát vette volna el, itt-ott talán még az értelmét is megbontotta volna. Ezért a szerző az olvasó türelmét és megértését kéri.

 

 



Részletes keresés