Betöltés...

Történelmi és Régészeti Értesítő a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat Közlönye.

Baróti Lajos (szerk.)

A bánsági legrégibb német település története


Ár: 2.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 70 oldal
Kiadás éve: 2013

A németeknek a Bánságba történt első betelepítésére érdekes világot vetnek az egykori tartományi kormánynak, az u. n. temesvári adminisztrácziónak 1889. nyarán az országos levéltárba került iratai, melyek addig a temesvári pénzügyi igazgatóság irattárában Iappangván, úgyszólván teljesen elkerülték a bánsági történetirók figyelmét. Érdekes adatok találhatók a bécsi hadügyminisztérium s az egykori udvari kamara levéltárában őrzött némely iratokban is, melyek különösen a telepítés kezdetére s a települőknek nyujtott kedvezményekre nézve adnak fölvilágosítást. Ezek alapján kísérlem meg a következőkben a bánsági legelső német kolonizáczió történetének a megírását. Baróti Lajos. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Ny., 1892. Klny. a Történelmi és Régészeti Értesítőből - Hasonmás kiadás

Baróti Lajos (Perjámos, 1856. aug. 26. – Balatonalmádi, 1933, márc. 13.): irodalomtörténész, történész. Az egyetemet 1875–79-ben Bp.-en végezte. 1880-tól polgári isk.-i, 1894-től 1905-ig felsőreálisk.-i tanár Bp.-en. Nyugalomba vonulása után súlyos betegen Balatonalmádiban élt. Petőfivel és a Bánság településtörténetével foglalkozott. Több középiskolai történelmi tankönyvet írt. Fő művei: Petőfi újabb reliquiái (Bp., 1887); Perjámos (Településtörténeti monográfia, Nagybecskerek, 1889); A bánsági legrégibb német település története (Temesvár, 1892); Adattár Délmagyarország XVIII. sz.-beli történetéhez (I-III., Temesvár, 1896–1907); A magyar nemzet története (Átdolgozás Szalay József után, Bp., 1896–98).Részletes keresés