Betöltés...

A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története 1526-1711

Dr. Dudás Gyula

Ár: 2.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 78 oldal
Kiadás éve: 2012

Zombor. Bittermann Nándor és Fia Könyv- és Kőnyomdája, 1896 - Hasonmás kiadás

Polyglott állam lakói, milyen Magyarország, a legnagyobb egyértelmű- és egyérzelműség mellett sem tekinthetők egységes nemzetnek. Nem legalább a történetíró előtt. El kell tudnia választani ennek az ország határain belől élő nemzetiségeket az uralkodó nemzetiségtől; ki kell mutatnia a történet menetén a testvér népek szereplését és részvételét az országos küzdelmekben ; szóval azok speciális történetével is kell foglalkoznia, mint oly résszel, mely nélkül a nemzet egyetemes története hiányos maradna. Hazánk történetében a többi közt szintén szerepel egy nemzetiség, mely mint a magyar nemzet kiegészítő része, régi lakója e földnek és régi részese a nemzet által végbevitt cselekvényeknek. Szereplése teljesen egybeolvad az egész nemzettömeg szereplésével, s éppen ezért az ő és a többi magyar-földi politikailag együvé tartozó, testvér népek története nemzeti történetünk kiegészítő részét képezi. E nemzetiség a szerb, melynek két százados életét kívánjuk vázolni, hogy kimutathassuk, mily téren és mennyiben hatott közre e nemzetiség azon óriási mozgalomban, mely a XVI-ik, és XVII-ik század folyamán hazánkban lezajlott; mily téren és mennyiben érvényesítette befolyását: szóval tettei emlékét mennyi hely illeti a hazai történet könyvében.Részletes keresés