Betöltés...

35 éve együtt

Kartag Nándor

A jugoszláviai magyar televíziózás története


Ár: 1.000 Ft

Raktáron

Forum Könyvkiadó, Újvidék
Családi Kör, Újvidék
230 x 220 mm, fűzött, 370 oldal
Kiadás éve: 2003
ISBN: 86-323-0574-3

Lapozgatva ebben a kiadványban, feltárulnak előttünk 35 év küzdelmei, sikerei, csalódásai, a vajdasági magyar televíziózás három és fél évtizedének története. Szűkebb pátriánkban a magyar szerkesztőség volt a "képes beszéd, avagy beszédes kép" úttörője, és büszkén állíthatom, hogy az Újvidéki Televízió hét szerkesztősége közül ma is a mi kis, megtépázott közösségünk a legfogékonyabb az újra, a szebbre, a jobbra, a korszerűbbre, az elektronikus hírközlés terén jelentkező újdonságokra. Egyéni és közösségi óhajaink, törekvéseink jócskán túlmutatnak azokon a nyomorúságos anyagi-műszaki korlátokon, amelyek könyörtelenül körülhatárolják lehetőségeinket.

Múltunk 35 éve, amelynek során szerkesztőségünk a magyarságtudat, a modern szellem és a nehézségeket nem ismerő tettrekészség jelképe volt és maradt. Ebben a könyvünkben szeretnénk bemutatni mindazt, ami 35 év alatt a képernyő előtt és mögött történt. Sorba vettük mindazokat, akik ezt a 35 évet megírták, de azokat is, akik most keresik helyüket a vajdasági magyar televíziózásban, és akik - nagyon bízunk benne - az elkövetkező 35 évben sokkal szebb és gazdagabb történelmet írnak, mint amilyet nekünk sikerült.

Tudjuk, hogy könyvünk nem hibátlan és nem teljes. Voltak és vannak emberek, akik megérdemelnék, hogy említést tegyünk róluk, munkájukról, de valami okból mégis kimaradtak. Tőlük elnézést és megértést kérünk. Szándékosan ugyanis nem hagytunk ki senkit, még azokat sem, akik nem érdemlik meg, hogy egyazon könyvben szerepeljenek velünk. Sajnos, ők is a 35 év történéseinek részesei, ez tagadhatatlan. Nem felejtünk, de nem is ítélkezünk felettük, tetteikről egy napon nekik kell számot adniuk, legalább saját lelkiismeretük előtt. Rencsár TivadarRészletes keresés