Betöltés...

33 szerelmes vers

Ráduly János

Ár: 650 Ft

Raktáron

Silver Tek, Marosvásárhely
140 x 200 mm, tűzött, 40 oldal
Kiadás éve: 2011
ISBN: 978-606-8301-42-6

Ráduly János erdélyi költő 33 szerelmes verse. Ráduly János  néprajz kutató, költő, műfordító. A marosvásárhelyi Bolyai Líceumban érettségizett , Erdőszentgyörgyön a líceumban nevelő, 1962-től Kibéden tanár, 1998-tól nyugdíjas. A Babeș-Bolyai Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett . Első írását a Vörös Zászló közölte . Az Utunk, Igaz Szó, Művelődés, Napsugár, Tanügyi Újság, Ifjúmunkás, Hargita, Helikon munkatársa. Verssel szerepel a Megtalált világ című antológiában; költőként évtizedekkel később jelentkezik újra . Folklórkutatói pályája egy Faragó Józseffel együtt közölt, később németül és csehül is megjelent tanulmánnyal kezdődött, ezt követően egész sor önálló kötetben tárta fel a Kis-Küküllő menti Kibéd népmesekincsét és gazdag balladaköltészetét, s rendszeresen tanulmányokkal szerepelt a Népismereti Dolgozatok, Ethnographia, Néprajzi Látóhatár, a Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyvei, Jahrbuch für Volksliedforschungen köteteiben. Munkásságának nemzetközi visszhangját Cseke Péter mérte fel Kibéddel megáldott Ráduly János című szociográfiai riportjában. Foglalkozott az erdélyi rovásírásos emlékek kutatásával és értelmezésével is. Gyermekirodalmi antológiákban a vers, ének, játék, mese óvodai felhasználását szorgalmazza.Részletes keresés